Skip to content

ปฏิบัตตนอย่างไรไม่ให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

February 21, 2013
  • ก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งควรทำความสะอาดร่างกายให้ดี โดยเฉพาะที่อวัยวะเพศ
  • การทำควาสะอาดเมื่อถ่ายอุจจาระเสร็จแล้ว ไม่ควารเช็ดจากด้านหลังมาหน้า เพราะโอกาสที่จะนำเชื่อโรคจากทวารหนักเข้าสูงท่อปัสสาวะจนทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีได้สูง
  • ควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เฉลี่ยแล้วห้ามน้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน
  • ห้ามกลั้นปัสสาวะโดยเด็ดขาด เนื่องจากเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำปัสสาวะจะสามารถฝังตัวและแพร่เชื่อทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่าย
  • ถ่ายปัสสาวะให้ถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาดให้ดี โดยเฉพาะการในที่สาธารณะควรทำความสะอาดโถส้วมก่อนทุกครั้ง
  • หลีกเลี่ยงสารที่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกับท่อปัสสาวะเช่น ผ้าอนามัยแบบสอด
  • ไม่ควรใส่กางเกงที่รัดรูปเป็นเวลานาน
  • ใส่กางเกงในที่เป็นผ้าฝ้ายเพื่อป้องกันการอับชื้นซึ่งถือว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อชั้นดี
  • รับประทานอาหารที่มีเส้นใยหรือกาก เพื่อลดปัญหาการเกิดอาการท้องผูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เช่นกัน
Advertisements

Comments are closed.