Skip to content

อาหารสำหรับท่านที่ป่วยเป็นโรคนิ่ว

February 28, 2013

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนิ่วคือ กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมและอาหารการกิน ดังนั้นเราควรรู้จักบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดนิ่ว ซึ่งได้แก่

  • ดื่มน้ำเปล่า ในปริมาณที่ร่างกาของคนเราต้องการต่อวัน ประมาณ 2 ลิตร
  • น้ำมะนาว น้ำกาแฟ น้ำชา
  • รับประทานวิตามินซี ซึ่งไม่ควรเกิน 500 มิลลิกรัมต่อวัน
  • หลีกเลี่ยงน้ำองุ่น สุรา

โดยผู้ที่มีอาการปวดที่บริเวณท้องน้อย เจ็บหรือแสบขณะขับถ่ายปัสสาวะ หรือหากมีเลือดปะปนมากับน้ำปัสสาวะ ควรรีบเข้ารับการตรวจสภาพร่างกายโดยเร็วที่สุด เพื่อวินิจฉัยและรักษา เพราะหากก้อนนิ่วโตเกิดกว่า 2 เซ็นติเมตรแล้วการรักษาด้วยการใช้เครื่องสลายนิ่วส่งความคลื่นความถี่เข้าไปกระแทกให้นิ่วแตกจะไม่สามารถทำได้ ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนสามารถรับการรักษาด้วยการสลายนิ่ว ESWL ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ดังนั้นหากท่านใดที่ได้รับการรักษาแล้วควรปฏิบัติตนตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและเข้าพบการตรวจร่างกายตามที่แพทย์นัด

พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ

  • ควรคุมการรับประทานอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • รู้จักผ่อนคลายความเครียดทั้งต่อสภาพจิตใจและร่างกายอยู่เป็นประจำ
Advertisements

Comments are closed.