Skip to content

ถุงมือยางแบบมีแป้ง ต่างจากถุงมือยางแบบไม่มีแป้งอย่างไร?

March 14, 2013

หากเปรียบเทียบระหว่างถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์แบบมีแป้งกับถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้งนั้น ดูเหมือนว่าถุงมือแพทย์แบบไม่มีแป้งจะดีกว่าเกือบทุกด้าน แต่ราคาสูงกว่าเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว ถุงมือยางแบบมีแป้งก็มีข้อดีอยู่หลายข้อทีเดียว

ถุงมือแพทย์แบบมีแป้งและแบบไม่มีแป้งต่างมีหน้าที่หลักเหมือนกันคือ ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกมาสัมผัสมือ โดยเฉพาะงานที่ต้องมีความเสี่ยงต่อสิ่งสกปรกและเชื้อโรคอย่างแพทย์ ซึ่งคุณสมบัติอีกชนิดหนึ่งสำหรับถุงมือยางแบบมีแป้งคือมีความหนาพอที่จะช่วยปกป้องมือของผู้สวมใส่จากสารเคมีต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง เป็นรองเพียงถุงมือยางแบบไม่มีแป้งและถุงมือไนโตรที่มีความหนาใกล้เคียงกันเท่านั้น

ดังนั้นหากผู้สวมใส่ทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่อันตรายระดับหนึ่ง ก็สามารถใช้ถุงมือยางแบบมีแป้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยได้ แต่เนื่องจากถุงมือยางแบบมีแป้งนั้นจะมีส่วนประกอบของแป้งข้าวโพด และมีโปรตีนอยู่ อาจทำให้ผู้ใช้บางคนมีอาการแพ้ได้

สรุปแล้ว ถุงมือยางแบบมีแป้งไม่ใช่ว่าจะไม่ดี แต่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ และดูว่าตัวผู้ใช้นั้นมีอาการแพ้หรือไม่ การเลือกใช้ถุงมือให้เหมาะสมจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ไร้กังวล และสามารถประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: