Skip to content

ซิลิโคนสำหรับเสริมจมูก

July 31, 2013

การใช้ซิลิโคนเพื่อเสริมจมูกถือเป็นวิวัฒนาการทางศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพราะซิลิโคนเป็นวัสดุที่แข็ง สามารถคงรูปทรงของจมูกไว้ได้ ซึ่งต่างจากการฉีดฟิลเลอร์ซึ่งเป็นของเหลว ทำให้คงรูปทรงของจมูกได้ยาก และอาจทำให้รูปทรงจมูกบิดเบี้ยวไม่สวยงาม
ซิลิโคนที่นำมาใช้เสริมจมูกมี 2 แบบ คือซิลิโคนสำเร็จรูปและซิลิโคนที่ต้องนำมาเหลาเอง

  1. ซิลิโคนสำเร็จรูป เป็นซิลิโคนที่ขึ้นรูปมาเพื่อใช้ในการเสริมจมูกโดยเฉพาะ ทั้งที่ผลิตในในประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปใช้เสริมจมูกได้เลยไม่ต้องนำมาเหลาใหม่ แต่อย่างไรก็ตามซิลิโคนสำเร็จรูปอาจมีรูปทรงที่ไม่เหมาะกับทรงจมูกของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนไทย เพราะซิลิโคนสำเร็จรูปอาจจะดูแข็งและไม่รับกับรูปจมูกดั้งเดิมของคนไทย ซึ่งหากทำไปแล้วไม่พอใจหรือเกิดปัญหาขึ้น ก็จะแก้ไขได้ยาก
  2. ซิลิโคนที่ต้องมาเหลาขึ้นรูปเอง เป็นซิลิโคนที่ต้องเหลาและขึ้นรูปตามทรงจมูกของคนไข้แต่ละคน แม้จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเวลาในการเหลาซิลิโคนเพื่อขึ้นรูป แต่ก็เหมาะกับคนไทยมากกว่าเพราะคนไทยแต่ละคนก็มีทรงจมูกที่แตกต่างกัน และทำให้การผ่าตัดเสริมจมูกนั้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆของคนไข้ได้

เสริมจมูก

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: